preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

Udžbenici za 8.r

POPIS UDŽBENIKA I DODATNIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA 8. RAZRED

šk.god. 2019./2020.

Kat.br.

Naziv udžbenika

Autor(i)

Nakladnik

HRVATSKI JEZIK – KNJIŽEVNOST I JEZIK

4574

ZVIJEZDA JUTARNJA 8 : čitanka iz hrvatskoga jezika za 8. razred osnovne škole

Nada Babić, Dinka Golem

 

ALFA

4570

GOVORI HRVATSKI 8 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnove škole

Vlatka Bišćan, Vesna Dresto, Sanja Miloloža

ALFA

4569

GOVORI HRVATSKI 8 : udžbenik iz Hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

Vlatka Bišćan, Vesna Dresto, Sanja Miloloža

ALFA

MATEMATIKA

5260

MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, 2. polugodište

Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Zvonimir Šikić

PROFIL

5259

MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, 1. Polugodište

Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Zvonimir Šikić

PROFIL

GLAZBENA KULTURA

5173

GLAZBENA OSMICA : udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za osmi razred osnovne škole

Ljiljana Ščedrov, Saša Marić

 

PROFIL

VJERONAUK

4868

S KRISTOM U ŽIVOT : udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole

Josip Periš i autorski tim

 

KS

GEOGRAFIJA

5608

GEA 4 : radna bilježnica za geografiju u osmom razredu osnovne škole

Igor Tišma

ŠK

5607

GEA 4 : udžbenik geografije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Igor Tišma

 

ŠK

POVIJEST

4625

POVIJEST 8 : radna bilježnica za 8. razred osnovne škole

Stjepan Bekavac, Mario Jareb

ALFA

4624

POVIJEST 8 : udžbenik za 8. razred osnovne škole

Stjepan Bekavac, Mario Jareb

ALFA

LIKOVNA KULTURA

5236

POGLED, POTEZ 8 : udžbenik likovne kulture za osmi razred osnovne škole

 

Ana Šobat, Martina Kosec, Jurana Linarić, Emina Mijatović, Zdenka Bilušić, Dijana Nazor

PROFIL

TEHNIČKA KULTURA

5767

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

 

Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević

ŠK

5768

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u osmom razredu osnovne škole

 

Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević

ŠK

INFORMATIKA

5673

MOJ PORTAL 3.0, 8 : radna bilježnica za informatiku u osmom razredu osnovne škole

 

Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović

ŠK

5672

MOJ PORTAL 3.0, 8 : udžbenik informatike s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

 

Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Stanko Leko, Mario Stančić, Branko Vejnović

 

ŠK

ENGLESKI JEZIK – VIII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

5579

WAY TO GO 5 PLUS : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole - 8. godina učenja

Biserka Džeba, Maja Mardešić

 

ŠK

5580

WAY TO GO 5 PLUS : radna bilježnica za engleski jezik u osmom razredu osnovne škole - 8. godina učenja

Biserka Džeba, Maja Mardešić

 

ŠK

NJEMAČKI JEZIK – V. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

4853

WIR+ 5 : udžbenik njemačkog jezika za 8. razred osnovne škole 5. godina učenja s pripadajućim audio CD-om

Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

KLETT

4854

WIR+ 5 : radna bilježnica njemačkog jezika za 8. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

KLETT

BIOLOGIJA

5116

ŽIVI SVIJET 8 : udžbenik biologije za osmi razred osnovne škole

 

Anica Banović, Ana Lopac Groš, Tanja Petrač, Tamara Čačev

PROFIL

5117

ŽIVI SVIJET 8 : radna bilježnica iz biologije za osmi razred osnovne škole

Anica Banović, Ana Lopac Groš, Tanja Petrač

PROFIL

FIZIKA

5596

OTKRIVAMO FIZIKU 8 : radna bilježnica za fiziku u osmom razredu osnovne škole

Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja

ŠK

5595

OTKRIVAMO FIZIKU 8 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Sonja PrelovšekPeroš, Branka Mikuličić, Branka Milotić, Ivica Aviani

ŠK

KEMIJA

5677

KEMIJA 8 : radna bilježnica za kemiju u osmom razredu osnovne škole

 

Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Tamara Banović

ŠK

5676

KEMIJA 8 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Ivana Marić Zerdun, Dunja Maričević

ŠK

                 

 

Udžbenici u školskoj godini 2019./2020.

Frontalna provedba reforme obrazovnoga sustava (ŠKOLA ZA ŽIVOT) kreće  od jeseni 2019. godine u svim predmetima 1. i 5. razreda osnovne škole te u predmetima biologija, kemija i fizika u 7. razredu osnovne škole, što podrazumijeva uporabu novih udžbenika izrađenih prema novim predmetnim kurikulima.

Prema Zakonu o udžbenicima i drugima obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, a nakon objave Kataloga odobrenih udžbenika, učitelji razredne i predmetne nastave naše škole izvršili su odabir novih udžbenika za 1. i 5. razred, kao i za tri udžbenika u 7. razreda.

Na učiteljskom vijeću 9. srpnja 2019. škola je donijela Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala (prema Katalogu odobrenih drugih obrazovnih materijala).

U 2., 3., 4., 6., 7. (osim biologije, kemije i fizike) i 8. razredu obrazovanje se nastavlja prema starom nastavnom planu i programu, a u upotrebi će biti udžbenici i drugi obrazovni materijali koji su izabrani 2014. godine.

Dodatni obrazovni materijali

Popis dodatnih obrazovnih materijala u OŠ Trnsko za školsku godinu 2019./2020.

Sukladno članku 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, naša je škola 9. srpnja 2019. donijela odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala (prema Katalogu odobrenih drugih obrazovnih materijala). Popis odabranih materijala može se vidjeti u dolje u tablici i odnosi se samo na nove kurikule za 1., 5. i 7. razred (biologija, kemija i fizika).

Drugi obrazovni materijali za 2., 3., 4., 6., 7. (osim biologije, kemije i fizike) i 8. razred ostaju prema starom nastavnom planu i programu te će u upotrebi biti materijali odabrani 2014. godine. Popis tih materijala po razredima može se vidjeti isto dolje u tablicama.

***

Frontalna provedba reforme obrazovnoga sustava (ŠKOLA ZA ŽIVOT) kreće  od jeseni 2019. godine u svim predmetima 1. i 5. razreda osnovne škole te u predmetima biologija, kemija i fizika u 7. razredu osnovne škole, što podrazumijeva uporabu novih udžbenika izrađenih prema novim predmetnim kurikulima.

Prema Zakonu o udžbenicima i drugima obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, a nakon objave Kataloga odobrenih udžbenika, učitelji razredne i predmetne nastave naše škole izvršili su odabir novih udžbenika za 1. i 5. razred, kao i za tri udžbenika u 7. razreda.

Na učiteljskom vijeću 9. srpnja 2019. škola je donijela Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala (prema Katalogu odobrenih drugih obrazovnih materijala).

U 2., 3., 4., 6., 7. (osim biologije, kemije i fizike) i 8. razredu obrazovanje se nastavlja prema starom nastavnom planu i programu, a u upotrebi će biti udžbenici i drugi obrazovni materijali koji su izabrani 2014. godine:

Napomena učenicima i roditeljima: Sredstva za nabavu udžbenika osigurana su u državnom proračunu, a postupak nabave istih provodi škola. Obzirom da će radne bilježnice učenicima svih razreda financirati Grad Zagreb, udžbenici i radne bilježnice bit će podijeljeni učenicima početkom školske godine.

Roditelje će se na 1. roditeljskom sastanku upoznati sa nabavom mapa, atlasa i zbirki, te radnih listića. Uz njihovu suglasnost i financiranje nabava će biti moguća i preko škole. 

Popis drugih obrazovnih materijala pogledajte ovdje:

 
preskoči na navigaciju