preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

Poziv na procjenu

Način procjene odnosno vrednovanja kandidata - tehnička kultura

OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO

Trnsko 25, Zagreb

 

Zagreb, 14. veljače 2020.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i članaka 10. - 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Trnsko Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi:

 

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

Način procjene i vrednovanja kandidata  za radno mjesto: učitelj/ica tehničke kulture na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 33h tjedno objavljen dana 28. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnsko provest će se u obliku pisane provjere.

 

II.

Pravni izvori i područje vrednovanja:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pročišćeni tekst zakona (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10)

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)

4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  34/14, 14/40, 103/14, 102/19)

5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019, (161), odluka, 22.1.2019.

 

III.

Pisana provjera će se održati u srijedu, 19. veljače 2020. godine, s početkom u 13:00 sati,

u Osnovnoj školi Trnsko, Trnsko 25, Zagreb (prizemlje zgrade, školska knjižnica).

IV.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave na natječaj te ispunjavanju formalne uvjete natječaja:  Na pisanu provjeru se pozivaju sljedeći kandidati:

 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

1.

Sanela Bošnjak

2.

Tihana Matota

3.

Marina Turalija

 

V.

Pisanoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati s liste kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Kandidat koji nije pristupio pisanoj provjeri više se ne smatra kandidatom u postupku.

Nakon obavljene pisane provjere članovi Povjerenstva ispravljaju testove i vrednuju kandidate prema broju ostvarenih bodova u pravilu isti dan nakon testiranja, a ako to nije moguće testovi se pohranjuju u zatvorenu omotnicu na zaštićeno mjesto u Školi.

Pri otvaranju omotnice moraju biti nazočni svi članovi Povjerenstva.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri, ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova.

Kandidat koji nije zadovoljio na pisanoj provjeri, ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru.

Rezultate pisane provjere i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavljuje Povjerenstvo na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                           POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANIDATA

 
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ivana Matošević   datum: 14. 2. 2020.
preskoči na navigaciju