preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

Poziv na procjenu

PRAVNI IZVORI ZA PROCJENU – BIOLOGIJA I KEMIJA

OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO

Trnsko 25, Zagreb

 

Zagreb, 20. veljače 2020.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i članka 10. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Trnsko Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi:

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

Način procjene i vrednovanja kandidata  za radno mjesto: učitelj/ica biologije i kemije na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 18 h tjedno objavljen dana 5. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnsko provest će se usmeno putem intervjua.

 

II.

PRAVNI IZVORI ZA PROCJENU – BIOLOGIJA I KEMIJA:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pročišćeni tekst zakona           (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10)

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)

4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN  34/14, 14/40, 103/14, 102/19)

5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019, (149), odluka, 22.1.2019.

6. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 10/2019, (208), odluka, 29.1.2019.

 

III.

Intervju će se održati u utorak, 25. veljače 2020. godine, s početkom u 12:00 sati,

u Osnovnoj školi Trnsko, Trnsko 25, Zagreb (Ured ravnatelja, kat).

 

IV.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave na natječaj te ispunjavanju formalne uvjete natječaja.

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati:

 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

1.

Lidija Šanje

2.

Marija Vujica

 

V.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Kandidat koji nije pristupio razgovoru u navedenom vremenu, više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

       POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANIDATA

 
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ivana Matošević   datum: 20. 2. 2020.
preskoči na navigaciju