preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

Duplikat svjedodžbe

Duplikat svjedodžbe izdaje se na zahtjev stranke i u skladu sa Zakonom o dokazivanju stečene školske Spreme (NN br. 27/76).

Prije traženja duplikata svjedodžbe nije potrebna prethodna objava u Narodnim novinama zbog gubitka ili nestanka iste.

Stranka je dužna u tajništvo Škole predati ispunjen Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe. Obrazac Zahtjeva nalazi se u privitku.

Upravna pristojba za duplikat svjedodžbe plaća se u iznosu 70,00 kuna prema Tr.br.52.toč.6. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17).

Pristojbu plaća podnositelj zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe u trenutku predaje zahtjeva.

Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16, oslobođena od plaćanja upravne pristojbe, obvezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj status (potvrdu/rješenje nadležnog tijela), radi oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na duplikat svjedodžbe.

Na temelju članka 9. stavka 2. točke 23. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) upravna pristojba se ne plaća za izdavanje svjedodžbi kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja. 
preskoči na navigaciju