preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

Upis u 1. razred u šk. god. 2020./2021.
 
Zagreb, 5. 3. 2020.
 
Obavijest o upisu u prvi razred Osnovne škole Trnsko
za školsku godinu 2020./2021.
 
U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2020. godine imaju navršenih 6 godina života.
 
Roditelj ili skrbnik treba se javiti pedagogu škole kako bi dogovorio razgovor radi utvrđivanja zrelosti za upis u prvi razred osnovne škole. Termin razgovora možete dogovoriti na telefon 6520737.
Roditelj ili skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom liječniku školske medicine kako bi dobio upute i termin za pregled. Nadležna liječnica za našu školu je Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med. spec. školske medicine radi u Službi za školsku i adolescentnu medicinu u Sigetu, Avenija Većeslava Holjevca 22, telefon 6551554. Radi parne dane prije podne, a neparne poslije podne.
 
Produženi boravak organiziran je za učenike 1., 2. i 3. razreda. Za učenike koji su uključeni u program produženoga boravka, redovna nastava se održava u prijepodnevnim satima. Program produženog boravka traje od 12 do 17 sati.
Od prvoga razreda je obvezno učenje jednog stranog jezika. U OŠ Trnsko to je engleski jezik. Od četvrtog razreda učenici mogu pohađati izbornu nastavu njemačkog jezika kao drugog stranog jezika.
Od prvoga razreda u školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, za koju se roditelji odlučuju prilikom upisa.
Upis djece u 1. razred bit će:
4. lipnja 2020. od 9 do 18 sati
5. lipnja 2020. od 9 do 18 sati
6. lipnja 2020. od 10 do 12 sati.
 
Roditelji na upis trebaju donijeti OIB djeteta
 
Ravnatelj:
Josip Petrović, prof.

 

            Trnsko

          Trnsko 25,

      tel. 6520-737

      

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Siget-Avenija V. Holjevca 22,     

tel. 6551-554                                                          

Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med.,

spec. školske medicine

 

 

parni 

12,00-13,00

neparni 

18,00-19,00

                                                                      Upisno područje OŠ Trnsko čine ulice:

Anićeva ul., Hermanova ul., Hermanov odvojak, Ul. Mile Cipre, Ul. Vladimira Špoljarića, Trnsko, I. Trokut, X. Trokut, XI. Trokut, XII. Trokut, XIII. Trokut, XIV.Trokut, XV.Trokut, II.Trokut, III.Trokut, IV.Trokut, V.Trokut,  VI.Trokut, VII.Trokut, VIII.Trokut, IX.Trokut.

Obavijest o upisu u prvi razred Osnovne škole Trnsko u šk. god. 2019./2020.

OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO

Trnsko 25 Zagreb

Tel: 6520737

E-mail: ured@os-trnsko-zg.skole.hr

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Obavijest o upisu u prvi razred Osnovne škole Trnsko

 za školsku godinu 2019./2020.

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2019. godine imaju navršenih 6 godina života.

Roditelj ili skrbnik treba se javiti pedagogu škole kako bi dogovorio razgovor radi utvrđivanja zrelosti za upis u prvi razred osnovne škole. Termin razgovora možete dogovoriti na telefon 6520737.

Roditelj ili skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom liječniku školske medicine kako bi dobio upute i termin za pregled. Nadležna liječnica za našu školu je Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med. spec. školske medicine radi u Službi za školsku i adolescentnu medicinu u Sigetu, Avenija Većeslava Holjevca 22, telefon 6551554. Radi parne dane prije podne, a neparne poslije podne.

Produženi boravak organiziran je za učenike 1., 2. i 3. razreda. Za učenike koji su uključeni u program produženoga boravka, redovna nastava se održava u prijepodnevnim satima. Program produženog boravka traje od 12 do 17 sati.

Klasični razredni odjeli imaju nastavu izmjenično jedan tjedan prijepodne, a drugi tjedan poslijepodne.

Od prvoga razreda je obvezno učenje jednog stranog jezika. U OŠ Trnsko to je engleski jezik. Od četvrtog razreda učenici mogu pohađati izbornu nastavu njemačkog jezika kao drugog stranog jezika.

Od prvoga razreda u školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, za koju se roditelji odlučuju prilikom upisa.

Upis djece u 1. razred bit će:

13. lipnja 2019. od 9 do18 sati

14. lipnja 2019. od 9 do 18 sati

15. lipnja 2019. od 9 do 12 sati.

Roditelji na upis trebaju donijeti JMBG i OIB djeteta.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Josip Petrović, prof.

 
Obavijest o upisu u 1. razred šk.g. 2018./2019.

 

OŠ Trnsko

Zagreb

Trnsko 25

http://os-trnsko-zg.skole.hr

telefon 6520737

telefax 6539533

e-mail: ured@os-trnsko-zg.skole.hr

 

 

Obavijest o upisu u prvi razred Osnovne škole Trnsko

 za školsku godinu 2018./2019.

 

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2018. godine imaju navršenih 6 godina života.

 

Roditelj ili skrbnik treba se javiti pedagogu škole kako bi dogovorio razgovor radi utvrđivanja zrelosti za upis u prvi razred osnovne škole. Termin razgovora možete dogovoriti na telefon 6520737.

 

Roditelj ili skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom liječniku školske medicine kako bi dobio upute i termin za pregled. Nadležna liječnica za našu školu je Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med. spec. školske medicine radi u Službi za školsku i adolescentnu medicinu u Sigetu, Avenija Većeslava Holjevca 22, telefon 6551554. Radi parne dane prije podne, a neparne poslije podne.

 

Produženi boravak organiziran je za učenike 1. i 2. razreda. Za učenike koji su uključeni u program produženoga boravka, redovna nastava se održava u prijepodnevnim satima. Program produženog boravka traje od 12 do 17 sati.

 

Klasični razredni odjeli imaju nastavu izmjenično jedan tjedan prijepodne, a drugi tjedan poslijepodne.

 

Od prvoga razreda je obvezno učenje jednog stranog jezika. U OŠ Trnsko to je engleski jezik. Od četvrtog razreda učenici mogu pohađati izbornu nastavu njemačkog jezika kao drugog stranog jezika.

Od prvoga razreda u školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, za koju se roditelji odlučuju prilikom upisa.

Za učenike 1. razreda organizirat ćemo izvannanstavnu aktivnost informatiku.

 

Upis djece u 1. razred bit će:

14. lipnja 2018. od 9 do18 sati

15. lipnja 2018. od 9 do 18 sati

16. lipnja 2018. od 10 do 12 sati.

 

Roditelji na upis trebaju donijeti djetetov JMBG i OIB.

Zagreb, 9.3.2018.

                                                                                                                                                 

Ravnatelj:

                                                                                 Josip Petrović

 

4.     

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

 Siget- Avenija V. Holjevca 22,     

 tel.   6551-554                                               

 Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med.,

 spec. školske medicine

parni             

12,00-13,00

neparni         

18,00-19,00

 

 

Upisno područje OŠ Trnsko čine ulice:

Anićeva, Hermanova, Hermanov odvojak, Ul. Mile Cipre, Ul. V. Špoljarića, Trnsko, I. Trokut, X. Trokut, XI. Trokut, XII. Trokut, XIII. Trokut, XIV. Trokut,

XV. Trokut, II. Trokut, III. Trokut, IV. Trokut, V. Trokut, VI. Trokut,

VII. Trokut, VIII. Trokut, IX. Trokut.

 
 

 

 Upisi u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2018./2019.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
G R A D  Z A G R E B
 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE
             
               Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14), Gradski ured za obrazovanje daje
 
  O  B  A  V  I  J  E  S  T
          o upisu djece u I. razred osnovne škole za
            školsku godinu 2018./2019. na području Grada Zagreba
 
            Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. provodit će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba
 
 14., 15. i 16.  lipnja 2018. godine
 
              U I. razred osnovne škole dužna su se upisati djeca koja će do 1. travnja 2018. godine (zaključno s 31. ožujka 2018. godine) navršiti 6 godina života.
              Prije upisa u I. razred dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja. Postupak provodi stručno povjerenstvo škole koju će dijete pohađati prema upisnom područjusukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine. Roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom školskom liječniku kako bi dobio upute i točno vrijeme pregleda. Potrebno je, također, zatražiti termin pregleda u školi kojoj dijete pripada prema upisnom području.
 
              Za dijete koje će do kraja 2018. godine navršiti 6 godina, a nije školski obveznik, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2018. godine u Područnim uredima gradske uprave, prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
 
              U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja do roka za upis u I. razred, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2018. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području,  a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme pregleda.
 
            Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:
 
            1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred
            2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu djeteta u I. razred, Rješenje kojim se to omogućuje.
 
             Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba te kontakti škola i nadležnih liječnika bit će objavljeni na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje i svih Područnih ureda gradske uprave; dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba; Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.  
 
           Za dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje na broj telefona: 6100-554. 
                                                                

 

 P R O Č E L N I K

Ivica Lovrić, v.r.

KLASA:602-02/18-01/15      
URBROJ:251-10-11-18-6
U Zagrebu, 2. veljače 2018.
                                                                                                                 

Obavijest o uspisu u 1. razred šk.g. 2017./2018.

OŠ Trnsko

Zagreb

Trnsko 25

http://os-trnsko-zg.skole.hr

telefon 6520737

telefax 6539533

e-mail: ured@os-trnsko-zg.skole.hr

 

 

Obavijest o upisu u prvi razred Osnovne škole Trnsko

 za školsku godinu 2017./2018.

 

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2017. godine imaju navršenih 6 godina života.

 

Roditelj ili skrbnik treba se javiti pedagogu škole kako bi dogovorio razgovor radi utvrđivanja zrelosti za upis u prvi razred osnovne škole. Termin razgovora možete dogovoriti na telefon 6520737.

 

Roditelj ili skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom liječniku školske medicine kako bi dobio upute i termin za pregled. Nadležna liječnica za našu školu je Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med. spec. školske medicine radi u Službi za školsku i adolescentnu medicinu u Sigetu, Avenija Većeslava Holjevca 22, telefon 6551554. Radi parne dane prije podne, a neparne poslije podne.

 

Produženi boravak organiziran je za učenike 1., 2. i 3. razreda. Za učenike koji su uključeni u program produženoga boravka, redovna nastava se održava u prijepodnevnim satima. Program produženog boravka traje od 12 do 17 sati.

 

Klasični razredni odjeli imaju nastavu izmjenično jedan tjedan prijepodne, a drugi tjedan poslijepodne.

 

Od prvoga razreda je obvezno učenje jednog stranog jezika. U OŠ Trnsko to je engleski jezik. Od četvrtog razreda učenici mogu pohađati izbornu nastavu njemačkog jezika kao drugog stranog jezika.

 

Od prvoga razreda u školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, za koju se roditelji odlučuju prilikom upisa.

Za učenike 1. razreda organizirat ćemo izvannanstavnu aktivnost informatiku.

 

Upis djece u 1. razred bit će:

8. lipnja 2017. od 9 do18 sati

9. lipnja 2017. od 9 do 18 sati

10. lipnja 2017. od 9 do 12 sati.

 

Roditelji na upis trebaju donijeti djetetov JMBG i OIB.

 

Zagreb, 9.3.2017.                                                     Ravnatelj:

                                                                                   Josip Petrović

 

4.      Služba za školsku i adolescentnu medicinu

 Siget- Avenija V. Holjevca 22,     

 tel.   6551-554                                               

 Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med.,

 spec. školske medicine

parni             

12,00-13,00

neparni         

18,00-19,00

 

Upisno područje OŠ Trnsko čine ulice:

Anićeva, Hermanova, Hermanov odvojak, Ul. Mile Cipre, Ul. V. Špoljarića, Trnsko, I. Trokut, X. Trokut, XI. Trokut, XII. Trokut, XIII. Trokut, XIV. Trokut,

XV. Trokut, II. Trokut, III. Trokut, IV. Trokut, V. Trokut, VI. Trokut,

VII. Trokut, VIII. Trokut, IX. Trokut.

 

 

 

 

Upisi u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2017./2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,

KULTURU I SPORT

 

                                                Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14), Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport donosi

OBAVIJEST

o upisu djece u I. razred osnovne škole

za školsku godinu 2017./2018. na području Grada Zagreba

             Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba, provodit će se

8., 9. i 10. lipnja 2017. godine

            Prije upisa u I. razred osnovne škole dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja koje provodi stručno povjerenstvo škole koju će pohađati prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba, kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine.

            Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi sljedeće dokumente:

            1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred

            2. Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u I. razred

            U I. razred osnovne škole dužna su upisati se djeca koja će do 1. travnja 2017. godine navršiti 6 godina.

            Zahtjev za uvrštavanje u popis školskih obveznika djeteta koje nije školski obveznik, a do kraja 2017. godine navršit će 6 godina, roditelj/skrbnik može podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, najkasnije do 31. ožujka 2017. godine, nakon čega će u Područnom uredu biti izdano Uvjerenje temeljem kojega dijete može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja za upis u I. razred osnovne škole.

            Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dužan je osim Zahtjeva dostaviti i mišljenje stručne službe predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u naznačeno vrijeme, roditelj/skrbnik dužan je do 30. svibnja 2017. godine o tome obavijest dostaviti stručnom povjerenstvu škole kojoj prema Upisnom području dijete pripada, a isto će naknadno utvrditi vrijeme pregleda.

Vremenik pregleda djece po gradskim četvrtima Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, na oglasnim pločama svih Područnih ureda gradske uprave, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr

Za sve daljnje informacije molimo obratiti se Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, 10 000 Zagreb, Ilica 25, broj telefona: 6100 554.

 

KLASA: 602-02/16-01/1599

URBROJ: 251-10-11-16-9

U Zagrebu, 13. veljače 2017.

 

P R O Č E L N I K

Ivica Lovrić

Obavijest o upisu u 1.razred - šk.god. 2016./2017.

OŠ Trnsko
Zagreb
Trnsko 25
http://os-trnsko-zg.skole.hr
telefon: 6520737
telefax: 6539533
e-mail: ured@os-trnsko-zg.skole.hr

 

Obavijest o upisu u prvi razred Osnovne škole Trnsko za školsku godinu 2016./2017.


U prvi će se razred osnovne škole upisivati djeca koja do 1. travnja 2016. godine imaju navršenih 6 godina života.

Roditelj ili skrbnik treba se javiti pedagogu škole kako bi dogovorio razgovor radi utvrđivanja zrelosti za upis u prvi razred osnovne škole. Termin razgovora možete dogovoriti na telefon 6520737.

Roditelj ili skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom liječniku škole kako bi dobio upute i točan nadnevak pregleda. Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med., spec. Školske medicine radi u Službi za školsku i adolescentnu medicinu u Sigetu, Avenija Većeslava Holjevca 22, telefon 6551554. Radi parne dane ujutro, a neparne poslijepodne.

Produženi je boravak organiziran za učenike 1., 2. i 3. razreda. Za učenike koji su uključeni u program produženoga boravka, redovna nastava se održava u prijepodnevnim satima. Program produženog boravka traje od 12 do 17 sati.

Klasični razredni odjeli imaju nastavu izmjenično jedan tjedan prijepodne, a drugi tjedan poslijepodne.

Od prvoga je razreda obavezno učenje jednog stranog jezika. U OŠ Trnsko to je engleski jezik. Od četvrtog razreda učenici mogu pohađati izbornu nastavu njemačkog jezika kao drugog stranog jezika.

Od prvoga je razreda u školi organizirana izborna nastava vjeronauka, za koju se roditelji odlučuju prilikom upisa.

Za učenike 1. razreda organizirat ćemo izvannastavnu aktivnost informatiku.

Upis će djece u 1. razred biti:

9. lipnja 2016. od 9 do18 sati
10. lipnja 2016. od 9 do 18 sati
11. lipnja 2016. od 9 do 12 sati.


Roditelji na upis trebaju donijeti djetetov JMBG i OIB.

 

U Zagrebu, 10.3.2016.                                                Ravnatelj: Josip Petrović

 

         OSNOVNA ŠKOLA

- NAZIV,  ADRESA,  BROJ TELEFONA -

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

“DR.  ANDRIJA ŠTAMPAR”,

SLUŽBA ZA ŠKOLSKU I ADOLESCENTNU MEDICINU

ODSJEK - ADRESA - BROJ TELEFONA

IME I PREZIME LIJEČNIKA

NARUDŽBE U AMBULANTI

 

DANI  OD - DO

Trnsko

Trnsko 25,

tel. 6520-737

6539-534

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Siget - Avenija V. Holjevca 22,

tel. 6551 - 554

Blaženka Kovačević Petrovski, dr. med.,

spec. školske medicine

parni   12,00-13,30

neparni  18,00-19,30

Upisno područje OŠ Trnsko čine ulice:

Anićeva, Hermanova, Hermanov odvojak, Mile Cipre, V. Špoljarića, Trnsko, I. Trokut, X. Trokut, XI. Trokut, XII. Trokut, XIII. Trokut, XIV. Trokut, XV. Trokut, II. Trokut, III. Trokut, IV. Trokut, V. Trokut, VI. Trokut, VII. Trokut, VIII. Trokut, IX. Trokut.

 

 
preskoči na navigaciju