preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

Djelatnici škole

 

RAVNATELJ I STRUČNE SURADNICE

IME I PREZIME
STRUKA
POSAO KOJI
OBAVLJA
Josip Petrović dipl. teolog ravnatelj
Biljana Manin dipl. pedagog pedagoginja
Alemka Guštin prof. defektologije    socijalna pedagoginja
Svjetlana Devčić dipl. bibliotekar knjižničarka

 

 

 

        

UČITELJICE I UČITELJI

IME I PREZIME
ZVANJE
 
PREDMET KOJI
PREDAJE
Vesna Dresto
prof. hrv. j.
hrvatski jezik
Valentina Kolarić
prof. hrv. j.
hrvatski jezik
Marina Fistonić prof. hrv. j. hrvatski jezik
Božica Ditrih 
prof. hrv. j.
hrvatski jezik
Dijana Držaić prof. hrv. j. hrvatski jezik
Marela Kovačević Đukez
prof. LK
likovna kultura
Valerija Vadocki
Pejović
nast. GK
glazbena kultura
Lovorka Mudrovčić
dipl. uč. RN i eng. j.
engleski jezik
Sanja Pranić
prof. njem. j.
njemački jezik
Gordana Čemažar
prof. eng. i fran. j.
engleski jezik
Ines Gašpert Junek
prof. eng. i njem. j.
engleski i njemački  jezik
Nikolina Reder prof. eng. j. engleski jezik
Anamarija Petrušić
prof. mat. i inf.
matematika 
Ivana Katalenac prof. mat. i inf. matematika i informatika
Kristina Marković
prof. mat.
matematika
Kristina Mlinarić Činčurak
prof. fiz. i kem.
fizika i kemija
    fizika i tehnička kultura
prof. bio. i kem.
priroda i biologija
Marija Dragušica
prof.geo.
geografija
Luka Šplajt
prof. pov. i geo.
povijest
Smiljka Premec Čić
prof. pov.
povijest
Ljubinko Vidanović prof. PTK informatika
Čedo Majstorović
prof. TZK
tjelesna i zdravstvena kultura
Mario Cindrić
mag.cin.
tjelesna i zdravstvena kultura
Marija Lopar
dipl. kateheta
vjeronauk
Damir Brleković
dipl. teolog
vjeronauk
Ana Kršinić Dobovičnik
bacc. teol.
vjeronauk
Elmedina Begović prof. islam. vj.
vjeronauk
     

Renata Branilović

(zamjena Ana Garić)

dipl.uč. RN i eng.j. razredna nastava

Dorotea Buntak

(zamjena Maja Jurković)

dipl. uč. RN i eng. j.

mag. prim. educ.

razredna nastava
Marija Danko dipl.uč.RN razredna nastava
Sanja Dam mag. prim. educ. i pid
razredna nastava
Gordana Dobranić nast. RN
razredna nastava
Suzana Donatov nast. RN razredna nastava
Milica Kokotović nast. RN
razredna nastava
Ivana Matošević mag. prim. educ. i inf.
razredna nastava
Snježana Mikulić
nast. RN
razredna nastava

Sandra Perhat

(zamjena Mirela Balog)

dipl. uč. RN
razredna nastava
Štefica Šimičić nast. RN
razredna nastava
Aleksandra Vidaković dipl. uč. RN i hr. j. razredna nastava
Karolina Vuković dipl.uč.RN razredna nastava
Ana Legin mag.prim.educ. produženi boravak
Marinela Cerovac nast.RN produženi boravak
Sanja Fabijanić nast. RN
produženi boravak
Maja Kralj nast.RN produženi boravak
dipl. uč. RN i LK
produženi boravak
Jelena Nastav
dipl. uč. RN
produženi boravak
 

 

                    
 
ADMINISTRATIVNO- TEHNIČKO OSOBLJE 
 
IME I PREZIME
 
POSAO KOJI OBAVLJA
 
Karolina Tresk
tajnica (dipl. iur.)
Ksenija Petković
računovotkinja (dipl. oecc.)
Gordana Seferagić
spremačica
Štefica Frdelja
spremačica
Marijana Grgić
spremačica
Brankica Bandalo
spremačica
Davorka Obrovac
spremačica
Željka Krmpotić
kuharica
Višnja Caganić
pom. rad. u kuhinji
Svjetlana Šimić
pom. rad. u kuhinji
Damir Banas
domar
Gordan Orehovec
domar
 

 
preskoči na navigaciju