preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

Školski kurikulum

Proces globalizacije i razvoj društva temeljena na znanju, stvaraju nove potrebe na razini cjelokupnog društvenog života, a samim time i na području odgoja i obrazovanja. Napušta se tradicionalni sustav odgoja i obrazovanja temeljen na nastavnim planovima i programima i uvodi kurikulumski pristup utemeljen na razvoju učeničkih kompetencija (kreativnost, inovativnost, informatička pismenost, rješavanje problema, timski rad…) kao cilja odgoja i obrazovanja.

 

Kurikulum ima naglasak na ciljevima, zadatcima i sadržajima koje treba operacionalizirati, realizirati i učiniti ih mjerljivima.

 

Pri izradi školskog kurikuluma naglasak je na posebnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Kod planiranja školskog kurikuluma polazi se od interesa i potreba naših učenika.

 

Dugoročni plan i programa rada škole:

 • rad u jednoj smjeni
 • specijalizirani kabineti za nastavu
 • održive kupine produženog boravka
 • briga o zdravlju kroz sportske i edukativne programe
 • uvođenje nastave informatike u sve razrede
 • njegovanje nacionalne baštine i zavičajnog govora
 • rad s nadarenim učenicima

 

Kratkoročni plan i program rada škole za školsku godinu 2018./2019.

 • učenici će biti uključeni u skupine dodatne nastave iz hrvatskog jezika, glazbene kulture, engleskog jezika, matematike, biologije, kemije, fizike, povijesti, geografije, prve pomoći, informatike i vjeronauka
 • u školi imamo izbornu nastavu iz katoličkog i islamskog vjeronauka, njemačkog jezika i informatike
 • učenici mogu polaziti različite skupine izvannastavnih aktivnosti iz jezično-umjetničkog, tehničkog, sportskog i humanističkog područja
 • učenici mogu sudjelovati u radu izvanškolskih aktivnosti koje se odvijaju u prostorima škole: Glazbena škola Blagoja Berse, Škola stranih jezika Nova Varšavska, Plesnim punktovima Zagreb,Algebrinoj Digitalnoj akademiji, Robokaciji, izviđačima, sportskim aktivnostima
 • učenici se mogu uključiti u realizaciju različitih projekata ( digitakni školski list TRN, Croatian Makers Liga, Eko projekti, EU projekti...itd)
 • roditelji će biti uključeni u radionice, izložbe i sajmove

Školski kurikulum za godinu 2018./2019. možete pogledati ovdje:
preskoči na navigaciju